هوای گرم و بازار داغ کنسرت ها

هوای گرم و بازار داغ کنسرت ها

با آغاز فصل تابستان، و پایان ایام مبارک ماه رمضان بازار اجراهای صحنه ای موسیقی مخصوصا در سبک پاپ بشدت داغ و پرهیجان خواهد شد.
۳