جزئیاتی از جشن بیستم خانه سینما

جزئیاتی از جشن بیستم خانه سینما

دبیر هیات موسس و رییسه انجمن عالی هنر‌ها و فنون سینما با اشاره به اینکه علی نصیریان به عنوان فردی مورد وثوق اهالی سینما برای ریاست جشن خانه سینما انتخاب شده است، تاکید کرد: امسال آخرین سالی است که جشن خانه سینما با آیین‌نامه سالانه و یک رییس خارج از هیات رییسه خود برگزار می‌شود.
۵