جزییاتی از

جزییاتی از "جوش دادن" در شورای شهر بروجرد توسط مردم

مردم در اعتراض به ناکارآمدی شورای شهر بروجرد، ديروز صبح ابتدا در ساختمان شورای شهر را با همراه داشتن دستگاه جوشکاری خال جوش زدند و سپس با نصب بنری حاوی این مطلب که «به علت عدم کارآیی در شورا تخته شد» اعتراض خود را به روند کاری این شورا نشان دادند.
مشکلات اقتصادی کشور درونی است

مشکلات اقتصادی کشور درونی است

نماینده ولی فقیه در فارس وامام جمعه شیراز گفت: جنگ روانی که اکنون دشمنان با استفاده از غول رسانه ای که در اختیار دارند در کشور ما ایجاد کرده اند بسیار سنگین تر از فشارهای اقتصادی موجود است.