دستگاه های فرهنگی پراکنده کاری نکنند

دستگاه های فرهنگی پراکنده کاری نکنند

استاندار فارس گفت: ایثار و شهادت بالاترین زمینه فرهنگی در اجتماع است که برای رسیدن به آن باید تمامی افراد جامعه و دستگاه های مختلف هماهنگ و متحد حرکت کنند.
اعتیاد در کمین دانش آموزان شیرازی

اعتیاد در کمین دانش آموزان شیرازی

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز گفت: این شهرستان در معرض آسیب های جدی مواد مخدر قرار دارد و موضوع اعتیاد، دانش آموزان و جوانان این منطقه را به شدت تهدید می کند.
۳