شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

امروز ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ | ساعت ۰۰:۵۱
درباره ما
پایگاه خبری شمانیوز مستقل بوده و به هیچ گروه و حزب و جریانی وابسته نمی باشد.


به نام خداوند متعال

خط مشي پایگاه خبری شمانیوز

تعريف:

خط مشي خبري، اخلاقي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)شامل كليه اصول و ارزشهاي اعتقادي و حرفه‌اي حاكم بر تحريريه خبر است كه مي‌تواند آن را در مسير دستيابي به اهداف اصلي مندرج در اساسنامه آن قرار دهد و همه اعضا ملزم به رعايت آن هستند.

مقدمه:

اين خط مشي با توجه به اهداف اصلي تاسيس شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) شامل ايفاي نقش احاد مردم در توسعه فضاي رسانه‌اي كشور و ارتقاي آگاهي‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و شكل‌گيري حلقه واسط بين مسوولان، نخبگان و مردم و همچنين تلاش براي دست‌يافتن به موجوديتي جامع و كامل از يك پايگاه خبري معتبر و موثر در عرصه داخلي و بين‌المللي، در دو فصل اصول كلي و اصول حرفه‌اي تدوين شده است.

فصل اول:

اصول كلي

اصول كلي حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)همان اصول اعتقادي و باورهاي اصلي انقلاب اسلامي، شامل شش اصل زير است:

1ـ اسلام، 2ـ ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي، 3ـ قانون اساسي 4ـ انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره)، 5ـ ولايت فقيه، 6ـ منافع و ارزشهاي ملي

1ـ اسلام:

اعتقاد و التزام عملي به آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي (ص) و ترويج آن از اصول كلي خدشه‌ناپذير حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) است. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) در راستاي حفظ هويت اسلامي و عمل به رهنمودهاي بزرگان دين، اشاعه فرهنگ و آموزه‌هاي اصيل اسلامي را همواره وظيفه خود مي‌داند. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شما)، هم‌چنين تلاش در راستاي تحقق وحدت مسلمانان جهان را از مباني مهم خبري خود مي‌داند.

2ـ ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي:

پايبندي به آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و پاسداري از محتواي شعار جاودانه «استقلال، آزادي ، جمهوري اسلامي» به عنوان عصاره‌ مطالبات ملت بزرگ ايران و تلاش در جهت تحقق كامل آن همواره سرلوحه فعاليت‌هاي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)قرار دارد. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) در اين زمينه، با تاكيد بر اشاعه گفتمان ، ادبيات و فرهنگ اصيل انقلاب اسلامي، حمايت از اصول ، ارزش‌ها و اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي را وظيفه خود مي‌داند.

3ـ قانون اساسي:

اعتقاد و التزام به قانون اساسي و دفاع از آن به عوان ميثاق ملي و تلاش در جهت حاكميت و اجراي قانون اساسي از اصول موكد حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)است.

4ـ انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره):

پايبندي به آرمان‌ها و آموزه‌هاي و الاي حضرت امام خميني(ره)، بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و تلاش در جهت ترويج انديشه‌ها و رهنمودهاي ايشان، به ويژه تكيه بر وصيت‌نامه سياسي – الهي ايشان از اصول خدشه‌ناپذير شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)ست.

5ـ ولايت فقيه:

اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه به همراه دفاع از اصل ولايت مطلقه فقيه و تبيين و ترويج ديدگاههاي مقام معظم رهبري، اصل هميشگي حاكم بر سياست‌هاي خبري و تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)است.

6ـ منافع و ارزشهاي ملي:

تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)همواره در جهت حفظ و تقويت وحدت ملي و تبيين منافع و مصالح ملي و صيانت از آن‌ها تلاش مي‌كند. در همين راستا حفظ هويت اصيل اسلامي- ايراني و حراست از آن، اشاعه فرهنگ و باورهاي درست كهن و عميق مذهبي و ملي، توجه جدي به مساله امنيت ملي ، پاسداري از تماميت ارضي و اقتدار نيروهاي مسلح و هم‌چنين ترويج و تقويت روحيه اميد، خودباوري و مشاركت در عرصه‌هاي ملي از وظايف شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)است.

فصل دوم:

اصول حرفه‌اي

مهمترين اصول حاكم بر تمامي مراحل و سطوح تهيه و انتشار خبر(شامل هرآنچه بر روي سايت خبري شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) قرار مي‌گيرد) در شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، شامل دو بخش «اصول خبري» و« اخلاق و روشهاي حرفه‌اي» مي‌شود.

بخش اول:

اصول خبري

اصول خبري شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، اصولي غير قابل تغيير و خدشه است كه در كليه سطوح توليد و انتشار خبر در تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) از سوي خبرنگاران ، دبيران ، سردبيران و مديران رعايت مي‌شود.اين اصول شامل شش اصل «صحت»، «دقت»، «سرعت»، «بي‌طرفي»، « استقلال «تحريريه» و «جامعيت» هستند.

1ـ صحت:

صحت اخبار به معناي روايت واقعي و دقيق رويدادها، مورد تاكيد جدي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)ست و تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)صحت خبر را مقدم بر سرعت انتشار آن مي‌داند. در همين راستا اخبار شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) تنها پس از اطمينان كامل از صحت آن برمبناي منابع موثق ، يا اسناد معتبر خبري ارسال مي‌شود.

2ـ دقت:

رعايت اصول حرفه‌اي خبرنويسي از جمله انعكاس و نگارش صحيح خبر بر مبناي روش‌هاي حرفه‌اي و علمي، ذكر دقيق جزئيات موجود در خبر، روشني و وضوح متن خبر و رعايت آيين نگارش صحيح زبان فارسي، مجموعا تعريف «دقت» در نگاه تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)ست و رعايت آن پس از اصل صحت، مقدم بر سرعت ارسال خبر است.

3ـ سرعت:

ارسال خبر در سريع‌ترين زمان ممكن پس از رعايت صحت و دقت يكي از اصول خبري حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) محسوب مي‌شود.

4ـ بي‌طرفي:

ايجاد امكان برابر و غيرجانبدارانه براي طرح ديدگاههاي مختلف افراد، تشكل‌ها و نهادهاي قانوني در موضوعات گوناگون، در چارچوب قانون و اصول كلي خط مشي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)، از جمله اصول خبري حاكم بر تحريريه خبري شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)ست.

5ـ استقلال تحريريه:

حفظ استقلال تحريري و عدم وابستگي به جريان‌ها، تشكل‌ها، احزاب، نهادها، سازمان‌ها و اشخاص دولتي و غيردولتي، از اصول مهم خبري حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)محسوب مي‌شود. پذيرش نظرات و پيشنهادات مراجع خارج از شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) تنها در چارچوب قانون خواهد بود.

6ـ جامعيت:

نگاه فراگير، همه‌جانبه، و متنوع به مسائل خبري و طرح ديدگاه‌هاي مختلف با رويكرد كارشناسانه در چارچوب قانون، فارغ از ملاحظات جغرافيايي، نژادي، قومي، زباني و فكري از اصول خبري حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)است.

بخش دوم:

اخلاق و روش‌هاي حرفه‌اي

1ـ پاسخگويي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)نسبت به اخبار منتشره خود با احساس مسووليت و تعهد، به مخاطبان اعم از مردم و مراجع كسب خبر پاسخگوست؛ در اين ارتباط «توضيحات»، «تكذيبيه‌ها» و «اصلاحيه‌هاي» ارسالي به شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) بر اساس قانون مطبوعات، رعايت كامل اصول اخلاقي و با ارزيابي صحت ادعاهاي مطرح شده منتشر مي‌شود و شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) درصورت لزوم توضيحات و مستندات خود را نيز در انتهاي اين مطالب ارائه مي‌كند. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)پاسخگوي اخبار ديگر رسانه‌ها نيست و الزامي به انتشار تكذيبيه‌ها، توضيحات و اصلاحيه‌هاي مربوط به اخبار ديگر رسانه‌ها ندارد، بديهي است اطلاعيه‌هاي رسمي در مورد برخي شايعات و اخبار از اين قاعده مستثني است.

2ـ اعتماد:

جلب اعتماد مخاطبان اعم از مردم و مراجع خبري روح كلي حاكم بر تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)ست و مواردي همچون اطمينان يافتن از صحت خبر، تكيه بر منابع موثق خبري، پاسخگويي و احترام به سليقه مخاطبان مختلف از اركان اين اعتمادسازي است. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) در همين زمينه سخنان كسي را كه قبل از انتشار خبر به نحوي قابل استناد نارضايتي خود را نسبت به انتشار بخش و يا كل سخنانش اعلام كند، منتشر نمي‌كند. هم‌چنين در گفت‌وگوهاي اختصاصي، پرسش از مصاحبه‌شونده درباره لزوم يا عدم لزوم اخذ تاييديه پيش از انتشار خبر ، از روش‌هاي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) براي اعتمادسازي با مراجع خبري است.

3ـ نقد:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) نقد منصفانه را از وظايف ذاتي رسانه‌ها مي‌داند. روش كلي نقد در شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)«نقد منصفانه» به معني ايجاد فرصت برابر براي همگان در بيان نكات مثبت و منفي يك موضوع به همراه ارائه راهكارها از منظري علمي است كه با هدف آگاهي و اصلاح امور صورت مي‌گيرد. شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) درصورت انتشار انتقاد، اخذ و انتشار توضيحات طرف مورد انتقاد را نيز وظيفه خود مي‌داند.

4ـ افكارعمومي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) توجه و پاسخگويي به پرسش‌ها و موضوعات مورد علاقه و توجه افكار عمومي و هم‌چنين احترام به احساسات، عقايد و هنجارهاي عمومي و رعايت حرمت آن‌ها را درچارچوب قانون، وظيفه خود مي‌داند.

5ـ اعتدال:

تقويت گرايش‌ها و رويكردهاي عقلاني و ميانه‌روانه در تمام موضوعات و عرصه‌ها و دوري از حركات و نگاههاي افراطي و تفريطي مشي كلي حاكم بر سياست‌هاي خبري تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)ست.

6ـ حقوق شهروندي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)توجه كامل به هرآنچه در قوانين و مقررات كشور از آن به عنوان حقوق شهروندي ياد مي‌شود، به ويژه رعايت حريم خصوصي، اجتناب جدي از ايراد تهمت و افترا و پاسداري از حقوق انساني فرد فرد اعضاي جامعه را، سرلوحه سياست‌هاي خبري خود مي‌داند و در همين راستا در جهت تروج، اعتلاء و توسعه فرهنگ رعايت حقوق شهروندي گام بر مي‌دارد.

7ـ دسترسي آزاد به اطلاعات:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)بر ضرورت احترام به حق مردم در دستيابي به اطلاعات در چارچوب قانون تاكيد دارد و محدوديت اطلاع‌رساني را تنها در چارچوب قانون و خط مشي خبري خود و اخلاق حرفه‌اي اعمال مي‌كند. تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) عدم انتشار مطالب طبق چارچوب‌هاي قانوني را «سانسور» تلقي نمي‌‌كند.

8ـ ذكر منبع:

استفاده از مطالب ديگر منابع در سايت شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) با ذكر منبع و احترام به مالكيت معنوي منتشر مي‌شود.

9ـ حريم خبر:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)حريم خبر را منزه از هرگونه منافع اقتصادي، سياسي و يا نگاه‌هاي شخصي مي‌داند و در همين راستا به ويژه بر جدا بودن كامل هرگونه فعاليت اقتصادي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) از بخش خبري آن تاكيد دارد.

10ـ نوآوري‌هاي خبري:

تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) پيشرو بودن در پرداخت بهنگام به موضوعات جاري و جريان‌سازي‌هاي مثبت با رويكردهاي خلاقانه و ابداعات خبري ، همراه با روش‌هاي نوين تكنولوژيكي و رسانه‌اي را از اصول حرفه‌اي خود مي‌داند.

11ـ نگاه مردمي:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) نگاه مردمي آرمان‌خواهانه، جستجوگرانه، حقيقت‌جويانه و جسورانه با رويكردهاي علمي ـ تخصصي در انتشار و پيگيري اخبار را وظيفه خود مي‌داند.

12ـ عدم افشاي منبع خبر:

درصورتيكه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز)تشخيص دهد خبري حاوي ارزشهاي خبري قابل اعتناست، اما منبع خبر مي‌خواهد نامش محفوظ بماند، مي‌تواند پس از اطمينان از صحت، عدم مغايرت آن با خط مشي شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) و ثبت و ضبط مستندات، خبر را بدون ذكر نام منبع منتشر كند، بديهي است در اين صورت نام منبع خبر در شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) محفوظ است و تنها با حكم مراجع رسمي قضايي قابل اعلام به اين مراجع خواهد بود.

13ـ حمايت از محرومان:

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) همواره حامي گفتمان حمايت از محرومان و مستضعفان و مدافع جدي حقوق اين قشر به عنوان صاحبان اصلي انقلاب شكوهمند اسلامي است.

14ـ توجه ويژه به اخبار مردمي:

تحريريه شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز) علاوه بر حفظ رويكرد علمي نسبت به كليه موضوعات خبري، توجه خاصي به اخبار مردمي و شهروندي دارد.

---------------------------------------------------

صاحب امتياز:فاطمه نجفي

مديرمسؤل:علی لاریجانی

شماره ثبت ارشاد: 92/31478 - شماره مجوز:23780

زمينه فعاليت: اجتماعي-فرهنگي-اقتصادي-ورزشي

تلفن:  02166578681

فکس:02166578689

شماره پیامک:10001101101103

ایمیل: info@shomanews.com

مدیریت روابط عمومی :09196033144

آدرس پستي :تهران - تقاطع خیابان آزادی و نواب - پلاک 680 - طبقه 3 واحد 5

کد پستي : 1345794793


قیمت طلا و دلار
اخبار پربازدید
موسسه ملل
قیمت خودرو
تخفیف
آخرین اخبار
قیمت خودرو
تخفیف

وب سایت خبری شمانیوز

تبليغات در شمانيوز
بانک دی
مهر اقتصاد
بلیط هواپیما
بانک سامان
بانك پاسارگاد
بانک صادرات
تامین اجتماعی
میدکو
بانك ملت
بانک اقتصادنوین
بانك صنعت و معدن
بانك گردشگري
پست بانک
سازمان خصوصی سازی
بانک آینده
بانك مهر ايران
آموزش خبرنگاری
ویدیو
عکس