سیدحسن آقامیری کیست؟ +عکس

سیدحسن آقامیری کیست؟ +عکس

مخالفان او اسمش را گذاشته‌اند: «روحانی تلگرامی»! و او را یک آخوند منحرف می‌دانند، اما طرفدارانش او را یک روحانی متفاوت می‌دانند و معتقدند که او آخوند روشنفکر زمانه خودش است.
جشنواره عمار به مثابه یک مشرب فکری
سرمقاله/ محمد‌امین ایمانجانی مدیر مسئول

جشنواره عمار به مثابه یک مشرب فکری

عمار مهم است؛ چون افق دید تولید‌کننده و مصرف‌کننده فرهنگ را تغییر می‌دهد. چشم‌اندازی که امسال در برخی محصولات عمار برای ایران آینده تصویر شد، اقدامی راهبردی بود که حرف اصلی‌اش اعتراض به اکنون‌زدگی امروز بود.
۳