شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۵
کد خبر: ۸۴۱۶۹۶
طرح و کنگره سراسري نشان شایسته ملی حاصل نشستی است مشترك که با حضور نمایندگان بسیاري از نهادها و تشکلهاي دولتی و خصوصی در تاریخ 4 آبان ماه سال 1395 در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید.
در این جلسه نمایندگانی از ریاست جمهوري، وزارت صنعت، وزارت نیرو، شهرداري تهران، دانشگاه تهران، اتاقهاي سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون و بسیاري دیگر ازصاحبنظران حضور داشتند.
در این نشست مصوب گردید با توجه به آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون رفع موانع تولید که در آن وزارت صنعت متولی موضوع برند(نشان تجاري) گردیده است به صورت سالیانه طرحی با هدف پیگیري مباحث مرتبط با برند با حمایت و همکاري این وزارتخانه و نظارت دفتر حمایت از مالکیت صنعتی به عنوان نماینده تام الاختیار برگزار گردد.

اولین دوره این طرح 18 آبان ماه به فاصله دو هفته پس از تصویب، در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ریاست جمهوري با حضور بیش از 700 نفر از چهرههاي سرشناس و صاحبنظر از دولت، دانشگاه، تشکل ها و کارآفرینان برگزار گردید.
و متعاقب آن مقرر گردید دومین دوره آن با پیگیري دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردد.
لذا پس از اخذ حمایت از وزارت صنعت براي دومین دوره، دبیرخانه طرح به ریاست جناب آقاي محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی و دبیرکل خانه کارگر با همکاري موسسه مطالعات خلیجفارس تشکیل شد و به دستور واحد روابط عمومی وزارتخانه تمامی سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت 31 استان کشور مکلف به معرفی واحدهاي نمونه صنعتی و معدنی جهت حضور در این مراسم شدند و معین گردید سازمانهاي تابعه مساعدت و مشارکت لازم را جهت برگزاري با شکوه این مراسم داشته باشند.
مجموعههاي میهمان از طریق سازمانها و تشکلهاي معتبر ملی با توجه به سهمیهها و ظرفیتهایی که براي هر حوزه صنعتی و اقتصادي تعیین شده است در دو گروه sme) شرکتهاي کوچک و متوسطها) و بنگاههاي بزرگ به مراسم دعوت میشوند که برخی از این نهادها عبارتند از سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها، سازمان مدیریت صنعتی، استانداريها و اتحادیهها، سندیکاها و انجمنهاي معتبر ملی.
دومین دوره این رویداد ملی دوم آذر ماه با حضور بیش از 700 واحد نمونه صنعتی و اقتصادي کشور از ساعت 9 صبح پنجشنبه دوم آذر ماه در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی تهران برگزار و پس از قرائت قرآن و سرود ملی با خیرمقدم به حضار و گله از وزرایی که خلف وعده نموده و در مراسم حضور نیافتند توسط مهندس محجوب ریاست کنگره افتتاح شد .

دبیرکل خانه کارگر گفت: براي آنکه کالاي تولید کارگر ایرانی در کشور خریداري شود باید روي آن برچسب بیگانه زده شود.
علیرضا محجوب - رییس کنگره سراسري نشان شایسته ملی - اظهار کرد: با وجود آنکه برنامه ریزي و طراحی این کنگره در اداره کل مالکیتهاي صنعتی آغاز شد و امسال دومین سال برگزاري آن است هنوز عبارت نشان نزد بسیاري از مسوولان شناخته شده نیست.
وي ادامه داد: وقتی که عنوان را اعلام میکنیم به چشم غریبه با آن برخورد میکنند و باید توضیح بدهیم که مراد از نشان همان برند است.
رییس کنگره سراسري نشان شایسته ملی اظهار کرد: کسانی که عبارت نشان را انتخاب کردهاند تحسین میکنیم و معتقدیم این واژه زیباترین کلام و ترجمهاي است که باید به خوبی شناسانده شود و از فرهنگستان زبان فارسی میخواهیم که این واژه را به خوبی بشناسانند.
وي در ادامه با بیان این که در صنعت پوشاك با مشکل نشان مواجهیم و محتاج نشانههاي بیگانه هستیم، افزود: متاسفانه باید روي کالاهایمان برچسب بیگانه بزنیم تا کالایی که کارگر ایرانی دوخته یا تولید کرده و براي آن هزینه شده در داخل کشور خریداري شود.
دبیرکل خانه کارگر برگزاري دومین کنگره سراسري نشان شایسته ملی را حرکتی ارزشمند در جهت بازشناسایی هویت ملی در این عرصه عنوان کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامی با بیان این که در قانون برنامه پنجم به جاي عبارت نشان از واژه برند استفاده کردیم، گفت: متاسفانه این ایراد به ما هم بر میگردد که نتوانستهایم از چنین واژهاي در قانونگذاري و فرآیند تدوین قانون برنامه استفاده کنیم.
وي در عین حال با اظهار گلهمندي از عدم حضور وزیران دعوت شده به این کنگره، اظهار کرد: علیرغم دعوتی که از سه وزیر داشتیم هیچ کدام حضور نیافتند البته دو وزیر اعلام کردند که عازم کرمانشاه هستند و دیگري هم قرار بود به اصفهان برود، لذا به دلیل آنکه بسیاري از مسوولان ذیربط میتوانند سبب جدي گرفتن موضوع نشان شوند از
آنها میخواهیم جدیت بیشتري دراین خصوص به خرج بدهند.

محجوب در پایان با بیان این که هدف این کنگره تنها صحبت کردن راجع به نشان و اهمیت آن نیست، گفت: ما میخواهیم نشانهاي شایسته را هم معرفی کنیم و راه موفقیت آنها را بیاموزیم. هدف کنگره این است که روي نشان ملی متمرکز شویم و تولید ملی، کار ملی، نشان ملی و خدمت ملی را تبلیغ کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص 10 هزار میلیاد تومان براي بازسازي و نوسازي صنایع خبر داد و گفت: سال گذشته 23 هزار واحد تولیدي در حوزه کشاورزي و صنعت و معدن به مدار تولید برگشتند.
 سید محمود نوابی در دومین کنگره سراسري نشان شایسته ملی، اظهار کرد: سال گذشته 16 هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که توانستیم 23 هزار واحد تولیدي در حوزههاي کشاورزي و صنعت و معدن را برگردانیم.
وي افزود: هدف این بود که واحد تسهیلات را بگیرند که دوباره به مدار تولید برگردند. امسال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است و 10 هزار میلیارد تومان براي بازسازي و نوسازي صنایع اختصاص پیدا کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر 85 هزار واحد تولیدي در کشور به نوسازي و بازسازي نیاز دارند. امسال اعلام شده صنوف تولیدي و معادن هم میتوانند ثبت نام کنند و اگر کمبود اعتباري حاصل شد بانکها هم به کمک بیایند، ولی حقیقتا با سود 18 درصد واحدهاي تولیدي نمیتوانند دوام بیاورند.
نوابی با اشاره به دومین کنگره سراسري نشان شایسته ملی ادامه داد: کارآفرینانی که امروز نشان میگیرند باید از شأن ویژه اجتماعی برخوردار باشند، چون اگر قبول کردیم کارآفرینان شایستهاي هستند باید آنها را حمایت کنیم و برایشان امتیاز قائل شویم. این طور نباشد که در مسیر کارآفرینی یا گرفتن تسهیلات از آنها ضامن بخواهیم و قوانین و شرایط سختی پیش پاي آنها بگذاریم.

رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: کسانی که امروز این نشانها را میگیرند تازه به بلوغ و تکلیف رسیدهاند و کارشان سختتر میشود، چون سطح انتظار مردم و جامعه از این فرهیختگان بالا میرود و به همان نسبت مسئولیت آنها بیشتر میشود.
وي در عین حال نهادینه شدن ماده 8 قانون حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شد و اظهار کرد: امروز دیگر مصرفکننده، مصرفشونده نیست و ما باید در جایی کالا عرضه کنیم که قدرت رقابت داشته باشد، چون در بازاري رقابت وجود دارد که عرضه در آن بیش از تقاضا باشد.
نوابی با طرح این پرسش که چرا بنگاههاي ما نمیتوانند سلیقه مصرفکننده داخلی را شناسایی کنند، گفت: با توصیه و تاکید نمیشود کالاي ایرانی خرید وقتی تضمین جنس نیست و خدمات پس از فروش ندارد چرا مردم باید جنس ایرانی بخرند.
وي ادامه داد: شعار من در بدو ورود به سازمان حمایت این بود که حقالناس را بر حقالله ترجیح بدهم. امام حسین (ع) شب عاشورا به اطرافیانشان گفتند هر کسی آزاد است برود یا بماند. ولی اگر کسی حقالناس برگردنش باشد نمیتوانم براي او کاري کنم، لذا نمیتوانیم حقالناس را به راحتی نادیده بگیریم.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان این که درعرضه کالا هیچ مشکلی نداریم ولی بسیاري از کالاها دپو شده است، گفت: دلیلاش این است که نه به منطقه فکر کردیم و نه به فرامنطقه و کسانی که از صادرات کالا سخن میگویند باید بدانند صادرات فرآیند پیچیده نظاممند و داراي حساب و کتاب است و قبل از آن باید بازارهاي هدف را شناسایی کنند.
به گفته وي، اگر امروز بنگاهها به بازارهاي منطقه و فرامنطقه فکر نکنند دوام نمیآورند و حوزههاي گمرك و مالیات در این خصوص باید به کمک بیایند تا بنگاههاي تولیدي بارور شوند و ارزش افزوده و قدرت رقابت پیدا کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگري از صحبتهاي خود، بیان کرد: فرآیند قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش در تمام کشورها وجود دارد، ولی خدمات بعد و قبل و حین فروش هم هست که پرداخت خسارت اعتماد به مصرفکننده است، ولی آیا در کشور ما کسی کالایی را برگرداند قبول میکنیم تا اعتمادش را به برند و نشان از دست ندهد؟ متاسفانه با برچسب جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود برخورد میکنیم.
نوابی با اشاره به ماده 6 قانون حمایت از مصرفکنندگان، اظهار کرد: این ماده استانداريها را مکلف کرده دستگاههایی که در حوزه شفافیت خدمات فعالیت میکنند شناسایی و به مردم معرفی کنند. امروز در کنار سامانه 124 که براي اعلام نظرات و پیشنهادات مردم فعال است انجمنهاي حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز وجود دارد که افراد میتوانند به عضویت آن در آیند.
وي همچنین به ماده 7 قانون حمایت از مصرفکنندگان اشاره کرد و افزود: براساس این ماده هر گونه تبلیغات اغواکننده جرم است، ولی متاسفانه بیشتر رسانههاي دیداري و شنیداري و مکتوب پر از تبلیغات اغواکننده است. تبلیغ این محصول "تراریخته" نیست تشویش اذهان عمومی است چون اعلام میکند سایر محصولات تراریخته است و ما باید جلوي چنین تبلیغاتی را بگیریم.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پایان با بیان این که امروز در بسیاري از بستهبنديهاي ساده مشکل داریم و میخواهیم در چنین شرایطی رقابت کنیم، اظهار کرد: استارتآپها و کسبوکارهاي نوین بسیاري از دکانها را در آینده تعطیل خواهند کرد. باید نوع کسبوکارها و نظام توزیع ما تغییر کند تا قیمت کالا به درستی به دست مصرفکننده برسد. تولید ما گرفتار است و قیمت تمام شده آن بالاست. باید فکري کنیم که هم نظام توزیع کشور اصلاح شود و هم مشکلات تولید به شکل جدي برطرف شود.

عضو هیئت رییسه اتاق تهران از وظایف خانوادهها و جامعه در تربیت فرزندانی با روحیه جسورانه و کارآفرینانه گفت.
فاطمه مقیمی در گفتگو با دکتر آیت الله ممیز عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در نشستی با عنوان کارآفرینی با دستان خالی مسئولیت پذیري را اولین رکن لازم در روحیه کارآفرینانه دانست.
وي خانواده را مسئول اولیه ایجاد روحیه جسارت و هدفمندي در فرزندان دانست و عنوان کرد تفکیک جنسیتی در واگذاري مسئولیت به کودکان بزرگترین اشتباه تربیتی خانوادههاست که در بزرگسالی آنها را مسئولیت گریز خواهد کرد.
عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي تهران، آموزش را نیاز اول جامعهاي خواند که تغییر نگاه اعضاي آن اولویتی کلیدي است. تغییر در نگرش به فرهنگ کار و کارآفرینی که در اقتصاد مقاومتی یقینا به آن محتاجیم.
او موضوع ساختارشکنی در نگاه جنسیتی به برخی حوزههاي فعالیت اقتصادي و اجتماعی را از عوامل اصلی موفقیت خود خواند آن هم در حوزه مردانه حمل و نقل که خود را از فعالان مقتدر آن حوزه میداند.
آیتالله ممیز نیز ترویج فرهنگ خودباوري را دلیل برگزاري سلسله گفتگوهاي با محوریت کارآفرینی با دستان خالی دانست و بیان کرد با همکاري سازمان صدا و سیما در تلاش است با کمک موسسه مطالعات خلیج فارس که برگزارکننده طرح سراسري نشان شایسته ملی است برنامهاي را با این موضوع جهت افزایش اعتماد نفس ملی بر روي آنتن رسانه ملی ببرد.

انتقاد نایبرئیس کمیسیون اقتصادي مجلس از وضعیت کسب و کار نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از وضعیت کسبوکار در ایران گفت: جامعھ ما نسبت بھ رتبھ یک تیم در لیگ فوتبال حساسیت دارد ولی روی سقوط چھارپلھای کشور در فضای کسب و کار جھانی حساسیتی نشان نمیدھد.
 فرید موسوی در دومین کنگره سراسری نشان شایستھ ملی، اظھار داشت: در طول ۴۰سال گذشتھ ھفت برابر کرهجنوبی بھ اقتصادمانمنابع مالی تزریق کردیم ولی با این مقدار منابع، تولید ناخالص داخلی آنھا چھ رقمی است و اندازه اقتصاد ما چقدر است. متاسفانھ از پتانسیلھا و ظرفیتھای خود بھ نحو شایستھ و متناسب با خروجی نشانھای ملی ایران استفاده نکردهایم.وی افزود: ھیچ کسی درخصوص اھمیت نشانملی تردیدی ندارد، ولی آسیبشناسی دلیل قرار گرفتن ما در چنین جایگاھی نیاز بھ اجماع صاحبنظران این حوزه دارد.
این عضو ھیئتعلمی دانشگاه بیان کرد: متاسفانھ علیرغم تمام توجھاتی کھ بھ بسیاری از مباحث حاشیھای در فضای مجازی میشود رتبھ ایران در فضای کسبوکارو مختصات و ویژگیھای محیط کسب و کار نادیده گرفتھ میشود بھ نحوی کھ جامعھ ما نسبت بھ رتبھ یک تیم در لیگ فوتبال حساسیت دارد، ولی روی سقوط چھار پلھای کشور در فضای کسبوکار جھانی حساسیتی نشان نمیدھد. موسوی با طرح این پرسش کھ چرا وقتی مالیات میگیریم و نفت میفروشیم رتبھ کسب وکار ایران افت میکند، ادامھ داد: متاسفانھ کارآفرینان ما با مشکلات متعددی دست بھ گریبان ھستند و این درحالی است کھ بسیاری از جوانان ما با ایدهھای خلاقانھ خود نمیتوانند استعدادھایشان را نشان بدھند.
به گفته وي، متاسفانه در تجارت فرامرزي از بین 190 کشور در پله 166 قرار داریم و با افت 50 پلهاي در شاخص پرداخت مالیات مواجه هستیم و سوال این است که آیا این موارد اجازه میدهد که نشان ملی کشوري داشته باشیم.نایبرئیس کمیسیون اقتصادي مجلس با بیان این که هیچ دلیلی جز عشق به وطن کارآفرینان را در کشور ماندگار نکرده است، گفت: هر چقدر صنعتگر و کارآفرین تلاش خود را به کار گیرند محیط کسب و کار شایستگی و فضاي مناسب را براي حصول نتیجه مطلوب فراهم نمیکند.موسوي با طرح این پرسش که چه کسی مسئول فضاي بعد از تولید و رسیدن محصول از تولید به دست مصرفکننده است، خاطرنشان کرد: اگر براساس نیاز مشتري هم تولید کنیم

در ساختار بازار لایههاي مختلفی وجود دارد که هزینه تولید را به مصرفکننده تحمیل میکند. متاسفانه حدود 5600 مجوز بین دستگاهی در کشور شناسایی شده است و در چنین فضایی میخواهیم دولت الکترونیک تشکیل بدهیم.وي در پایان با اشاره به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون بیان کرد: در حال حاضر مشغول بررسی این لایحه هستیم و تلاش میکنیم در کنار آن قانون بانکداري را حسب بررسیهاي صورت گرفته و با مطالعه الگوي تحولات دیگر کشورها با همکاري دولت دنبال کنیم و فضاي مطلوب و مساعدي در کشور ایجاد کنیم که در شان ظرفیتها و استعدادهاي آن باشد.
معاون وزیر ارتباطات ضمن انتقاد از تعداد زیاد مجوزهاي مانع کسب و کار در کشور اعلام کرد در حال اصلاح قوانین این حوزه هستیم.
به گزارش خبرگزاري موج، مرتضی براري در دومین کنگره سراسري نشان شایسته ملی که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، گفت: در حال حاضر توسعه کسبوکارها در ایران با موانع جدي و تعدد مجوزها مواجه است و انتظار داریم صنایع خودشان وارد این حوزه شوند و این مشکل را با کمک مجلس شوراي اسلامی حل کنیم.
وي یکی از برنامههاي وزارت ارتباطات را ایجاد چند شرکت نوپا با یک میلیارد دلار ترنوبل (گردش مالی) عنوان کرد و گفت: باید سرمایهگذاري در توسعه کسبوکارهاي نوپا را گسترش بدهیم.
به گفته معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات، سرمایه گذاري در کسبوکارها در ایران با مشکل مواجه است چون از یک طرف می دانیم نقدینگی بالایی در کشور وجود دارد و از آن طرف کسبوکارها نمیتوانند از سرمایه ملی حداکثر استفاده را ببرند.
براري با بیان اینکه باید به کسبوکارهاي جدید اعتماد کنیم، آمادگی وزارت ارتباطات را براي حمایت از سرمایههاي ملی در این زمینه اعلام کرد.

جایگاه مناسبی نداریم
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران سوءمدیریت در حوزه اقتصاد را از جمله علل گسترش بیکاري عنوان و اجراي اقتصاد مقاومتی را نقشه راه برون رفت از این بحران دانست.
به گزارش ایسنا، مظفر علیخانی با بیان اینکه نرخ بیکاري در ایران بالا است، گفت: بخش اعظمی از این بیکاري مربوط به جوانان مستعد و تحصیلکرده کشور است و آسیبهاي اجتماعی و ناهنجاريهاي زیادي به جامعه تحمیل میکند.
وي برخی مشکلات داخلی و خارجی و سوءمدیریت در حوزه اقتصاد را از جمله علل ایجاد این وضعیت عنوان و اظهار کرد: به همین دلیل مقام معظم رهبري در سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی که از آن به عنوان نقشه راه برونرفت از این بحران یاد میشود، بر حمایت از تولید و اشتغال و کارآفرینی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تاکید فرمودند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران ادامه داد: در این نقشه راه با کلیدواژههاي فراوانی از جمله رشد اقتصادي، مردمی شدن اقتصاد، صادرات، درون زایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد و استفاده از سرمایهگذاري خارجی مواجه هستیم.
وي افزود: در بحث مردمی شدن اقتصاد بحث دانش بنیان شدن اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده، کاهش هزینههاي تمام شده، چابکسازي و کوچک کردن دولت و اصلاح محیط کسب وکار و حذف مجوزهاي غیرضرور اهمیت زیادي دارد.
علیخانی ادامه داد: در بحث درونزایی تکیه بر داشتههاي کشور در بعد منابع طبیعی و استفاده از منابع انسانی و مزیتهاي تولیدي و تجاري و در بعد برونگرایی جذب سرمایه گذاري خارجی، انتقال تکنولوژي به داخل، توسعه صادرات و انجام سرمایهگذاريهاي مشترك قابل توجه است.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: مقام معظم رهبري در فرمایشات خود در زمینه صادرات، بر رقابتی شدن صادرات و انواع حمایتها و مشوقها از صادرات غیرنفتی توجه و تاکید ویژه داشتند.
وي متذکر شد: بنگاههاي تولیدي و صادراتی ما در چنین شرایطی در عرصه ملی و بینالمللی توانستهاند حضور پیدا کنند و ما وظیفه داریم در چنین نشستهایی از نخبگان و فعالان آنها تقدیر کنیم.

علیخانی با بیان این که در بخش بنگاه با سه برند محصول، برند بنگاه و برند ملی روبهرو هستیم، ادامه داد: براي دستیابی به این امر اولین کلید واژه اعتمادسازي براساس کیفیت، خدمات پس از فروش و رعایت اخلاق حرفهاي در کسبوکار است. دوم بحث آموزش علمی در ارتباط با کارآفرینی، برندسازي و ثبت برند در مراجع ملی و نهادهاي بین المللی است.
به گفته وي، اهمیت برند براي تولیدکننده فروش و سود و کسب منافع بیشتر و صیانت از منافع سهامداران است و فرآیند برند سازي در کشور به سیاست گذاري، سرمایه گذاري و حمایت نیاز دارد که اولین گام آن ایجاد یک نهاد قانونی با محوریت بخش خصوصی و حمایت مالی و معنوي دولت است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران که در دومین کنگره سراسري نشان شایسته ملی سخن میگفت با بیان این که اقتصاد و تولید و صادرات ایران با چالشهاي اساسی دست به گریبان است، اظهار کرد: مطالعاتی که مرکز تحقیقات و بررسیهاي اقتصادي اتاق ایران انجام داده نشانگر این واقعیت تلخ است که در حوزه گمرك، مالیات، تامین اجتماعی و روابط کار تولیدکننده و صادرکننده با مشکلات فراوانی مواجه است.
به گفته وي، بخش قابل توجهی از هزینه قیمت تمام شده محصولات تولیدي و صادراتی که قدرت رقابت را در مقایسه با واردات کالا و قاچاق از حوزه تولیدکننده سلب میکند مربوط به عملکرد چنین حوزههایی است به همین جهت در شاخص شروع کسبوکار و تجارت فرامرزي نیز نتوانستهایم به جایگاه مناسبی دست پیدا کنیم.
مردم تخصص خرید در همه زمینهها را ندارند تا در خرید خود موضوع تکنیکی و فنی یک محصول یا یک خدمت را در نظر بگیرند بلکه آنها به یک برند اعتماد میکنند و تصمیم به خرید میگیرند.
سیدمهدي میرصالحی مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده وزارت صمت در شوراي سیاستگذاري کنگره اعلام کرد تبدیل شدن به یک نشان شایسته ملی نیازمند به یک عزم ملی و فرآیندي جامع است.

وي اعلام کرد خلق برند نیازمند ایجاد اعتمادي عمیق بین تولیدکننده و مصرفکننده است و یک محصول یا صنعت براي تبدیل شدن به برند باید وارد یک بازار شود و بازارهاي سنتی خود را توسعه دهد. براي جلب مشتري نیز میبایست شاخصهاي بسیاري را در نظر گرفت. شاخصها و فاکتورهایی از جمله کیفیت و طراحی که میبایست با استفاده از دانش و فناوري روز دنیا محقق شود.
تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی براي رسیدن به کیفیت جهانی میبایست اقدام به واردات تکنولوژي از دهکده جهانی کنند و با استفاده از ارتباطات بینالمللی و بستر مثبتایجاد شده در فضاي پسابرجام اقدام به تامین نیازهاي اولیه خود براي بهبود و توسعه برند خود نمایند.
او در ادامه اعلام کرد افزایش میزان داراییهاي نامشهود بنگاههاي اقتصادي که از جمله اصلیترین موارد آن برند است مهمترین رکن توسعه اقتصادي کشور است.
معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی میگوید کشور ما به لحاظ رتبه برندینگ در میان کشورهاي منا (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) در رتبه 71 قرار دارد.
به گزارش ایسنا، عیسی منصوري در کنگره سراسري نشان شایسته ملی، اظهار کرد: رتبه ما در کارآفرینی و فضاي کسبوکار و شفافیت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به نحوي که اگر رتبه برند خود را در رتبهبندي جهانی مقایسه کنیم در میان کشورهاي منا ایران رتبه 71 را دارد.
صحبت میکنیم منظور زنجیره ارزش ساخت است و فقط تولید مهم نیست. ایران جزو کشورهایی است که علیرغم وجود (MIDIN) وي ادامه داد: وقتی راجع به ساختقابلیتها و ظرفیتهاي خوب آنها شناسایی نشدهاند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: این در حالی است که در کشورهاي دیگر مزیتهاي رقابتی و منحصربه فرد حاصل کار فردي و جمعی اتفاق افتاده که آن کشور را تبدیل به کشور برند کرده است.
وي یکی از ابزارهاي شکوفایی صنعت را برندینگ دانست و گفت: مولفههاي مطرح در عرصه برندینگ صنعت، زیرساختها، سرمایههاي مالی و تعداد بنگاههاي فعال در آن صنعت است و میتوانیم یک منطقه صنعتی خاص مثل شهرك پوشاك را در کشور ایجاد کنیم که یک محصول خاص تولید کند.

منصوري با بیان این که در صنعت نساجی 25 تا 30 درصد سود مربوط به قسمت تامین یا دیزاین است، اظهار کرد: 55 تا 60 درصد آن بازاریابی و فروش و تنها 10 تا 15 درصد در بخش تولید است و ما تنها در بخش تولید متمرکز شدهایم. در صنعت طلا هم 40 درصد زنجیره ارزش مربوط به بخش طراحی است که در آن هم حضور نداریم.
وي در پایان از فرش ایران به عنوان یک برند نام برد و گفت: در حوزه صنعت هم برند میتواند اتفاق بیفتد مثل صنعت پوشاك. چنانچه در صنعت پوشاك ترکیه برندینگ اتفاق افتاده است و ما باید تلاش کنیم تا فرش ایران یا حتی پوشاك تولید داخل نیز بتواند برند خود را حفظ کند.
امروز موضوع دیزاین بزرگترین مزیت رقابتی محصولات برندهاي بزرگ دنیاست.
تورج صابريوند دیزاینري که این روزها به عنوان همکار راب جانوف طراح لوگوي اپل در ایران شناخته میشود در صحبتهاي خود از عصر برندینگ صحبت کرد و تفاوت رو به رشد امروز در بین برندها صحبت کرد و دلیل تمایز محصولات برندهاي مختلف را دیزاین دانست.
او مثال خود را با برند اپل شروع کرد که بر روي بدنه تولیدات خود عنوان کرده که در چین محصول خود را تولید میکند ولی در ادامه عنوان میکند که در کالیفرنیا دیزاین شده است و مثال هاي متعددي را به عنوان مقدمه مطرح کرد.
D & D پارادایم شیفتی که بیان میکند امروز واحدهاي در برندهاي بزرگ دنیا اولویت بسیار بزرگی است. او عنوان کرد اگر در هاروارد بیزینس ریویو مرور کنیم بیش از پانزده هزار مقاله در رابطه با دیزاین وجود دارد.
وي گفت میزان سرمایهگذاري در شرکتهاي دیزاین محور 28 % بیشتر از شرکت هایی است که اولویت طراحی در آنها وجود ندارد.
تورج صابريوند اعلام کرد مبحث دیزاین براي تغییر در هویت یک برند موضوعی کلیدي است و می بایست تفکر دیزاین در مجموعه هاي صنعتی متحول شود تا مردم متوجه تغییر شوند.

در ادامه صابريوند اعلام کرد پاشنه آشیل اقتصاد کشور امروز موضوع طراحی است که متاسفانه نه تنها در مقیاس صنعتی به آن توجهی نمیشود بلکه در مباحث ملی همچون فرودگاه امام نیز نادیده گرفته شده است.
اگر ما امروز نگاه خود را به موضوع دیزاین به عنوان بزرگترین مزیت رقابتی متحول نکنیم قطعا کشورهایی مانند ترکیه به راحتی بازارهاي ایران را فتح خواهند کرد.
در انتهاي مراسم از 64 برند صنعتی و اقتصادي کشور که در فرآیندهاي ارزیابی توسط کمیته علمی رویداد مورد تایید قرار گرفته بودند تجلیل شد.
شماپلاس
اشتراک گذاری
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماپلاس
بانك سينا
آسیاتک
بيمه پارسيان
حامیان ولایت
آخرین اخبار
حامیان ولایت
تبليغات در شمانيوز
موسسه اعتباری ملل
بانك سامان
مرکز زیبایی ایران نوین
بانك ملي
بانك پاسارگاد
بانک آینده
بیمه کوثر
مهر اقتصاد
بانك ملت
بانك صنعت و معدن
سازمان خصوصی سازی
بانك گردشگري
بانك مهر ايران
بورس
نیازمندیها
ویدیو
عکس
x