شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews

تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
کد خبر: ۸۴۳۳۰۱
فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی مشمول دریافت تسهیلات از محل منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها می‌شوند که جزئیات و شرایط تخصیص این تسهیلات منتشر شد.
به گزارش شمانیوز: فعالیت‌های دارای بیشترین ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی مشمول دریافت تسهیلات از محل منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها می‌شوند که جزئیات و شرایط تخصیص این تسهیلات منتشر شد.

مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان «برنامه‌ی اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶» تیرماه امسال با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر از سوی اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

بر اساس برنامه اشتغال فراگیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از «رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی» در سطح ملی و استانی اقدام کند.

همچنین بر اساس برنامه اشتغال فراگیر بانک مرکزی مکلف شد تا نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی اقدام کند که این این مصوبه یکم آبان ماه با امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد که بانک‌های سپه، ملی، رفاه، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و کشاورزی به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات مذکور انتخاب شدند.

شرایط و فرآیند پرداخت این تسهیلات تحت عنوان «شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب» را به شرح زیر منتشر می کند:

شیوه نامه اعطای تسهیلات اشتغالزا به طرح‌های مربوط به رسته فعالیت‌های اقتصادی منتخب
(در قالب برنامه اشتغال فراگیر از محل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات شبکه بانکی)

این شیوه نامه براساس مصوبه شماره ۳۷۵۹۷ مورخ ۹۶/۰۳/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای ماده ۵ تصویب نامه کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه شماره ۱۳۹۰۰۳/۹۶ مورخ ۹۶/۰۵/۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اشتغالزای ذیل برنامه اشتغال فراگیر از منافع بانک های عامل منتخب، تنظیم و ابلاغ شده است.

ماده ۱- گستره شمول تعاریف ذیل منحصراً مربوط به این شیوه نامه است:
۱-۱- شورا: شورای عالی اشتغال؛
۱-۲- وزارت: وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی؛
۱-۳- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱-۴- کمیسیون تخصصی / کارگروه ملی تخصصی: منظور کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال براساس تبصره ماده ۴ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ابلاغیه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحیه آن که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت نمایندگان برخی از دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل می شود؛
۱-۵- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اشتغال که فعالیت های دبیرخانه ای این شورا و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار را بر عهده دارد؛
۱-۶- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده ۱۱۷ اصلاحیه آن مصوب سال ۸۶ و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور؛
۱-۷- نهاد عمومی غیر دولتی: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شوند؛
۱-۸- کارگروه اشتغال استان: کارگروه تخصصی اشتغال استان که ذیل شورای برنامه ریزی و توسه استان تعریف شده است؛
۱-۹- دبیرخانه کارگروه استان: دبیرخانه کارگروه اشتغال استان که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مستقر است؛
۱-۱۰- کمیته فنی استان: کمیته فنی ذیل کارگروه تخصصی اشتغال استان که از نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه اجرایی مربوطه و کارگزار توسعه اشتغال (رسته) استان جهت بررسی طرح های اشتغالزای مرتبط با برنامه اشتغال فراگیر تشکیل می گردد؛
۱-۱۱- کارگروه اشتغال شهرستان: کارگروه اشتغال شهرستان ذیل کارگروه اشتغال استان به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خواهد بود؛
۱-۱۲- رسته فعالیت منتخب ملی: رسته فعالیت های منتخب به تفکیک بخش های اقتصادی مندرج در برنامه اشتغال فراگیر مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و برای تعیین اولویت در اجرا، بنا به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند؛
۱-۱۳- رسته فعالیت منتخب استانی: فعالیت هایی که دارای بیشترین ظرفیت ایجاد تولید و اشتغال بوده و در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ملی بوده و همچنین در سطح استانی منطبق با مطالعات پویای (دینامیک) کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت تعاون، کار و رفاه احتماعی و سایر مستندات به تصویب کار گروه اشتغال استان رسیده باشد.
۱۴-۱- کارگزار ملی توسعه اشتغالی: فرد حقیقی که با پیشنهاد دبیرخانه و پس از گذراندن مصاحبه، آموزش و آزمون های مربوطه به عنوان کارگزار ملی توسعه اشتغالی، پیاده سازی برنامه اشتغال فراگیر در یکی از رسته های منتخب در سطح ملی را بر عهده دارد؛
۱۵-۱- کارگزار توسعه اشتغال (راسته) استان: فرد حقیقی که با پیشنهاد دبیرخانه کارگروه استان و پس از گذراندن مصاحبه، آموزش و آزمون های مربوطه به عنوان کارگزار در استان جهت کمک به پیاده سازی برنامه اشتغال فراگیر با توجه به شرح وظایف کمیته فنی اقدام می نماید، هر کارگزار توسعه اشتغال استان، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه رسته فعالیت را به تناسب در سطح استان مدیریت می نماید؛
۱ - ۱۶- متقاضی: متقاضی مشمول این شیوه نامه شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و تعاونی در حوزه فعالیت های اقتصادی می باشند که تقاضای دریافت تسهیلات بانکی را جهت انجام سرمایه گذاری در قالب چارچوب ماده ۲ این شیوه نامه دارند؛
۱ - ۱۷- بانک عامل: بانک عامل شامل بانک ملی، سپه، رفاه کارگران، ملت، صادرات، تجارت، توسعه تعاون و کشاورزی هستند که جهت اراده تسهیلات بانکی به طرح های مصوب ذیل برنامه اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی جا ایران مطابق ابلاغیه ۱۳۹۰۰۳۳/۹۶ ۱۳۹۶.۵.۸ تعیین شده اند؛
۱۸-۱- سامانه: سامانه الکترونیکی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.kara.mcls.gov.ir که در آن تمامی اطلاعات مربوط به مراحل پذیرش، بررسی و پرداخت تسهیلات به طرح های موضوع این شیوه نامه ثبت می شود؛
ماده ۲- طرح‌های مشمول دریافت تسهیلات بانکی موضوع این شیوه نامه ذیل رسته فعالیت های منتخب در سطح ملی و استانی براساس آیین نامه اجرایی بندهای "الف" و "ب" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر می باشند؛

۱-طرح های سرمایه در گردش برای اجرای قرارداد فروش، پیمانکاری و تامین خدمات فنی و مهندسی؛

۲- طرح های توسعه ای بنگاه های موجود(سرمایه گذاری توسعه ای بنگاه های موجود)؛

۳- طرح های ایجادی (سرمایه گذاری جدید)

تبصره: در صورت تکمیل سهم تسهیلات پیش بینی شده هریک از طرح های مشمول این شیوه نامه از کل تسهیلات ابلاغی به بانک های عامل (موضوع ستون آخر جدول ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶) جابه جایی این سهمیه با پیشنهاد کارگروه اشتغال استان و تصویب آن در کارگروه ملی تخصصی/کمیسیون تخصصی امکان پذیر است.

ماده ۳- فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرح های سرمایه گذاری اشتغالزا در استان/ شهرستان در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر به شرح ذیل می باشد؛

۱-اعلام رسته های منتخب کسب و کار استان به پیشنهاد کارگزار توسعه استان به کارگروه اشتغال استان حداکثر طی مدت یک هفته پس از ابلاغ این شیوه نامه در چارچوب مطالعه دینامیک کسب و کار و اشتغال استان؛

۲-احصاء و معرفی پروژه های اولویت دار سرمایه گذاری اشتغالزا ذیل رسته های منتخب توسط کارگزار توسعه استان به کارگروه اشتغال استان حداکثر ظرف مدت یک هفته و بازنگری و تکمیل این فرایند هر سه ماه یک بار؛

۳- اعلام پروژه های اولویت دار از سوی دبیرخانه کارگروه اشتغال استان به دستگاه های اجرایی استان جهت ابلاغ به دستگاه اجرایی شهرستان ها حداکثر طی مدت دو روز؛

۴- فراخوان اجرای پروژه های اولویت دار ذیل رسته فعالیت های منتخب توسط دستگاه های اجرایی در سطح استان/ شهرستان به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی حداکثر ظرف مدت دو روز؛

۵- ارائه طرح توجیهی اقتصادی، مالی و فنی از سوی متقاضی به دستگاه اجرایی استان/ شهرستان مطابق با فرم پذیرش طرح که توسط دبیرخانه در سامانه بارگذاری می گردد؛

۶- بررسی اولیه طرح پیشنهادی متقاضی به انضمام مدارک و مستندات آن توسط دستگاه اجرایی استان/ شهرستان و اعلام تأیید و یا رد آن از نظر اهلیت و توجیهات لازم ملی، استانی و منطقه ای حسب ضرورت (بر اساس شاخص های بارگذاری شده در سامانه) حداکثر ظرف مدت یک هفته و ارائه به کار گروه اشتغال استان/شهرستان؛

۷- ثبت طرح یاد شده در سامانه توسط دستگاه اجرایی استان/ شهرستان ظرف مدت یک روز و ارائه کد رهگیری به متقاضی برای پیگیری های بعدی؛

۸- بررسی و کنترل همسویی طرح با رسته های دارای اولویت و بررسی عدم تعهدات معوق متقاضی نزد شبکه بانکی و لحاظ مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، توسط کمیته فنی استان/شهرستان (ذیل کار گروه اشتغال استان/ شهرستان) و اعلام تأیید و یا رد طرح به دبیرخانه کار گروه اشتغال استان/ شهرستان (براساس شاخص های انتخاب طرح که در سامانه بارگذاری شده است) حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

۹- ارائه نتایج طرح های بررسی شده کمیته فنی در کار گروه اشتغال استان/ شهرستان و اعلام طرح های رد شده به دستگاه های اجرایی مربوطه به صورت مستدل حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری؛

۱۰- معرفی طرح های تایید شده در کمیته فنی توسط کارگروه اشتغال استان به بانک های عامل متناسب با سهم تسهیلات مربوط به هریک از طرح های سرمایه در گردش، توسعه ای و ایجادی از کل تسهیلات ابلاغی بانک های عامل استان (موضوع ستون آخر جدول ماده ۷ آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶) حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری؛

۱۱- تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز طرح های معرفی شده به بانک توسط متقاضی حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

۱۲- بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه گذار و نیز بانک پذیری پروژه توسط بانک عامل اعلام تائید و یا رد آن (با استدلال های لازم) به کار گروه اشتغال استان/ شهرستان و متقاضی حداکثر ظرف مدت از طریق سامانه ماه؛

۱۳- عقد قرارداد طرح تائید شده بانک حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

۱۴- پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی و آئین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بود سال ۱۳۹۶ کل کشور متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح؛

۱۵- اعلام بهره برداری طرح توسط متقاضی به بانک عامل و دستگاه اجرایی ذیربط؛

۱۶- کنترل طرح به بهره برداری رسیده توسط دستگاه اجرایی و اعلام نهایی آن به کار گروه اشتغال استان شهر حداکثر ظرف مدت یک هفته؛

۱۷- ارسال لیست نیروهای کار جدید بیمه شده تامین اجتماعی توسط متقاضی به دستگاه اجرایی در چارچوب شیوه نامه «تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات بانکی طرح های سرمایه گذاری اشتغالزایی مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶»؛

۱۸- بررسی طرح به بهره برداری رسیده جهت تامین میزان یارانه موردنیاز مطابق با شیوه نامه «تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات بانکی طرح های سرمایه گذاری اشتغالزایی مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶»؛ حداکثر ظرف مدت ده روز توسط کارگروه اشتغال استان / شهرستان؛

۱۹- نطارت بر طرح های مشمول این شیوه نامه در چارچوب شیوه نامه نظارتی ذیل برنامه اشتغال فراگیر.

تبصره ۱: کارگروه اشتغال شهرستان های مراکز استان ها می توانند بر حسب موضوعات و موارد مورد نظر این شیوه نامه، کمیته فنی شهرستان را متشکل از رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده فرماندار، نماینده دستگاه و کارگزار توسعه رسته استان تشکیل دهد؛

تبصره ۲: طرح های سرمایه گذاری بالای ۲۵۰۰ میلیون ریال پس از بررسی اولیه توسط کارگروه اشتغال شهرستان جهت تصویب نهایی به کارگروه اشتغال استان ارسال می شود.

ماده ۴- دستگاه اجرایی ملی می تواند بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و برنامه اشتغال فراگیر از ظرفیت نماینده تام الاختیار آن دستگاه و یا کارگزار ملی توسعه اشتغال نسبت به ارائه و معرفی مستقیم طرح های ملی ذیل رسته های منتخب به کارگروه ملی یا کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اقدام نماید. کارگروه ملی یا کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال طرح های ملی تایید شده را به کارگروه اشتغال استانی ذی ربط جهت معرفی به بانک عامل اعلام می نماید.

ماده ۵- اولویت بررسی طرحها، همان طرح های ذیل رسته های منتخب می باشد. کارگروه اشتغال استان می تواند در صورت دریافت طرح هایی که ذیل رسته های دارای اولویت قرار نداشته، اما بر اساس ارزیابی کمیته فنی می توانند منجر به ایجاد اشتغال بالا با هزینه سرانه پایین شوند، به بانک عامل معرفی نماید.

ماده ۶- سهم منابع تسهیلات بانکی هر استان به شرح پیوست این شیوه ن امه تعیین شده است.

تبصره: استان هایی که تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به تکمیل سهمیه خود اقدام نمایند دریرخانه می تواند بر اساس عملکرد سایر استان ها و با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به جابجایی سهم تسهیلات استانی اقدام نماید.

ماده ۷- شرح وظایف کارگروه ملی، کمیسیون تخصصی، کارگروه اشتغال و کمیته فنی استان / شهرستان به شرح زیر می باشد:

الف: کارگروه ملی تخصصی / کمیسیون تخصصی:

وظایف کارگروه بر اساس ابلاغیه شماره ۹۲۶۴۵ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع بسته حمایت از تولید و اشتغال به شرح زیر است:

-بررسی و تصویب طرح های ملی دریافت شده (حسب مورد) از کارگروه اشتغال استان و دستگاه های اجرایی،

- بررسی موانع اجرایی طرح ها در سطح ملی و ارائه راهکار برای تسریع در اجرای طرح های پراشتغال.

ب: کارگروه اشتغال استان:

شرح وظایف کارگروه اشتغال استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۵۱/ت ۵۰۹۶۱ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴.۴.۲۴ به شرح زیر مبنای عمل می باشد؛

- تعیین فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال؛

- بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان؛

- وضعیت بازار کار و ارایه راه حلی جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان؛

- هماهنگی در سیاست ها و خط مشی های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار؛

- شناسایی امکانات و محدودیت های آموزش فنی و حرفه ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز:

ج: کارگروه اشتغال شهرستان:

- ارایه نتایج طرح های تایید شده کمیته فنی به بانک عامل یا کارگروه اشتغال استان و اعلام طرح های رد شده به دستگاه اجرایی مربوطه به صورت مستدل؛

- نظارت بر طرح های تصویب شده و به بهره برداری رسیده شهرستان؛

د: کمیته فنی استان / شھرستان؛

- بررسی و کنترل همسویی طرح های معرفی شده با رسته فعالیت های دارای اولویت و مطالعه دینامیک اشتغال استان/ شهرستان و اسناد بالادستی؛

- بررسی مشکلات طرح های معرفی شده و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت رفع مشکلات مربوطه به کار گروه اشتغال استان / شهرستان؛

- بررسی میزان اشتغال جدید تعهد شده طرح پیشنهادی ؛

- محاسبه یارانه طرح های به بهره برداری رسیده مطابق با شیوه نامه "تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای مشمول برنامه اشتغال فراگیر سال ۱۳۹۶" و اعلام نتیجه به کار گروه اشتغال استان

شهرستان؛

ماده ۸- دریافت هرگونه وثیقه و اخذ ضمانت کافی توسط بانک های عامل از متقاضی طرح های مشمول این شیوه نامه، مطابق با ضوابط شورای پول و اعتبار و مفاد مندرج در آیین نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور می باشد.

ماده ۹- سهم آورده متقاضی تسهیلات مطابق ماده ۵ آیین نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در مناطق روستایی (از جمله عشایری)، مرزی، نقاط محروم و حمایت های دانش بنیان هر کدام حداکثر ۳ واحد درصد و به صورت تجمعی حداکثر ۷ واحد درصد نسبت به ضوابط شورای پول و اعتبار مورد تخفیف فرار می گیرد.

تبصره: در صورت تصویب اعطای تسهیلات، مراتب پس از هزینه کرد سهم الشرکه متقاضی از سوی بانک عامل مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۰- طرح های مربوط به خود اشتعالی صرفاً در شرایط نظارت شده تحت مسئولیت نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام خواهد شد و این گونه طرح ها مشمول تسهیلات این شیوه نامه نمی گردند.

ماده ۱۱-پرداخت تسهیلات به طرح های مربوط به بخش مسکن از شمول این شیوه نامه خارج می باشد.

ماده ۱۲-متقاضیانی که دارای بدهی معوق و چک برگشتی به نظام بانکی بوده و تا زمان معرفی طرح به بانک نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نکرده باشند، حق استفاده از منابع این شیوه نامه را ندارند.

ماده ۱۳-ثبت کلیه اطلاعات مربوطه توسط دستگاه های اجرایی استان/شهرستان، دبیرخانه کارگروه اشتغال استان/شهرستان و بانک های عامل در سامانه ضروری و لازم الاجرا می باشد.

ماده۱۴-کمیته نظارت در سطح ملی، استان و شهرستان مسئولیت احراز و تحقق اشتغال تعهد شده در طرح ها و نظارت بر آنها و همچنین انجام اقدامات لازم برای پایداری اشتغال را برعهده دارد. شرح وظایف و اعضای این کمیته ها مطابق با شیوه نامه نظارت می باشد.

تبصره-نظارت کمیته مذکور نافی انجام وظایف نظارتی بانک عامل برای طرح های مشمول این شیوه نامه نمی باشد.

این شیوه نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره تنظیم شده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.فرآیند پذیرش، بررسی و تصویب طرح های سرمایه گذاری اشتغالزا در استان/ شهرستان به شرح زیر است.

شماپلاس
اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماپلاس
بانک انصار
بانک کشاورزی
بانك سينا
آسیاتک
بيمه پارسيان
حامیان ولایت
آخرین اخبار
حامیان ولایت
تبليغات در شمانيوز
بورس
بانک صادرات
موسسه اعتباری ملل
بانك ملي
بانك پاسارگاد
بانک آینده
مرکز زیبایی ایران نوین
بانك ملت
بانك صنعت و معدن
بانك گردشگري
مهر اقتصاد
سازمان خصوصی سازی
بانك مهر ايران
نیازمندیها
ویدیو
عکس
x